Ústav pro Ochranu lidských PRÁV v Indonésii

Na Základě Prezidentského Výnosu (Dekretu) Č

Lidská PRÁVA (Lidských Práv), je jedním z důležitých částí, které musí být chráněny zákonem a státemPro prosazovat lidská PRÁVA a minimalizovat překážky v prosazování lidských PRÁV, pak udělal a uzákonění organizace nebo instituce-ústavu pro ochranu lidských PRÁV tím, že vláda nebo soukromý sektor. Vytvoření lidských PRÁV bude bersail bez pomoci všechny strany, jak vláda, rodina, společenství, důstojníci, a další autorizované instituce. Následuje vysvětlení některých organizací pro lidská PRÁVA v Indonésii, jako takové: (Přečtěte si také: Porozumění Instituce) V roce dvacet, národní Policie byl označen jako instituce, které poskytují ochranu lidských PRÁV obyvatel Indonésie. To je v souladu s ustanoveními ZÁKONA (právních Předpisů) Ne. dva Roky dvacet"Státní Policie Indonéské Republiky cílem realizovat zabezpečení v zemi, která patří udržování bezpečnost a veřejný pořádek, uspořádaně a vzpřímeně stát, realizace ochranu, přístřeší a komunitních služeb, stejně jako udržování veřejného klidu, dodržováním lidských práv". Pro k provedení ZÁKONA, policie musí udržovat nadvládu lidských PRÁV prostřednictvím provádění úkolů, které jsou popsány v téhož ZÁKONA, patří: (Přečtěte si také: Úkoly a Funkce VOJENSKÉ Policie) Při plnění jejich úkolů policie někdy muset udělat násilím, jestliže je v kritické situaci a je odůvodněna právními předpisy. Nicméně, tam jsou koridoru-koridor pravidla by měla být stále držel podle policie v násilí. padesát z Roku, vláda vytvořila národní Komise pro lidská PRÁVA s cílem zlepšit uplatňování lidských PRÁV v Indonésii. Národní komise je nezávislý a je založený na Pancasila. Pak Vyhláška tento revidovaný následně vydal ZÁKON Ne. V AKTU, účel národní Komise pro lidská PRÁVA uvádí v Článku, a to: (Přečtěte si také: Principy Demokracie Pancasila) provádět účel národní Komise pro lidská PRÁVA by měl vykonávat funkce hodnocení, výzkum, poradenství, monitorování, stejně jako zprostředkování týkající se lidských práv.

Roce a železobetonu s PP (Prezidentské Nařízení) Ne

Vypracování těchto funkcí, které jsou obsažené v Dekretu Ne. třicet devět Let Článku. (Čtěte také: Povinnosti a Funkce národní Komise pro lidská PRÁVA) Komnas Perempuan si klade za cíl poskytnout ochranu ženám. Národní komise je vytvořena na devátém listopadu na základě prezidentského Dekretu Č. šedesát pět Let dvacet. Na prezidentský Dekret Č. Roce v Kapitole čtyři nalít o účelu zřízení národní Komise pro Ženy, které jsou: uvědomit si cíl a pak národní Komise pro Ženy by měly provádět různé činnosti, jak je uvedeno v Článku pět Vyhlášky stejný, a to: instituce ochrany lidských PRÁV Na začátku KPAI jménem NAC (Ochranu dětí Komise). Pak jako berjalnnya době byl název změněn na KPAI. KPAI se zaměřením na ochranu lidských PRÁV dětí. Zřízení této instituce na základě ZÁKONA Č. dva dvacet tři Let, dvacet- o Ochraně dětí, která si klade za cíl zvýšit účinnost ochrany dětí. Úkolem KPAI obsažené v Článku téhož ZÁKONA, patří: (Přečtěte si také: Právo Ochrany Dětí), Tam jsou některé aspekty práv dítěte, které by měly být chráněny tím, že vláda, stát, rodina, sociální instituce, nebo rodič, jak je uvedeno v Článku čtyřicet-dvě Článku ZÁKONA Č. dvacet-tři dvacet Let obrys obsahuje o: V roce dvacet- stanovila soudního Dvora pro lidská PRÁVA prostřednictvím ZÁKONA Č. dvacet šest dvacet Let.

Tento soud vytvořena speciálně stíhat tyto druhy porušování lidských PRÁV.

Soudního dvora pro lidská PRÁVA se sídlem ve městě nebo okrese, kde pravomoc se vztahuje na oblast práva Soudy dané Země. Rozsah pravomoci Soudu pro lidská PRÁVA v nařízení je: Porušení lidských práv, jak je uvedeno v tomto ustanovení patří zločinu genocidy a zločinů proti lidskosti. Komise pravdy a Usmíření vznikla V roce dvacet- prostřednictvím ZÁKONA Č. dvacet sedm Let dvacet. Existence této komise se zaměřuje také na hrubé porušování lidských práv, kromě práce v usmíření. V těchto hodnoceních účelem zřízení komise je obsažena v Článku, a to: úkoly Komise Pravdy a Usmíření je uvedeno v Článku šest, že jsou přeloženy jak je uvedeno níže: YLBHI je jednou z NEVLÁDNÍCH organizací (Nevládní organizace), která byla stanovena na dvacet šest. října Nadace byla založena z podnětu Dr.

Adnan Buyung Nasution, S.

H a není úniku z podpory Guvernéra Jakarty, který sloužil v době, Ali Sadikin. Tato nadace se zaměřuje na podporu výkonnosti LBH jsou roztroušeny v různých provinciích v Indonésii. Právní pomoci nadace poskytla právní pomoc pro chudé lidi, aby bojovali za svá práva jako oběti porušování lidských práv. Vize prosazuje právní pomoci nadace poskytovat právní pomoc chudým, jak je uvedeno níže: (Přečtěte si také: Funkce Nevládních organizací) LBH je instituce zřízená soukromými subjekty, kteří jsou obvykle členy této instituce jsou lidé, kteří pracují v právní oblasti, konkrétně právník. Koncepce programu-program provádí LBH si klade za cíl: Prospěch organizace LBH je velmi pomoci nižší třídy společnosti, bojovat za svá práva. Jistě, jako dobré občany, musíme aktivně podporuje sociální organizace, jako je tento. Stejné je to v případě LBH soukromé, BKBH je také LBH ale odstín je pod vysokou. Při poskytování právní pomoci, BKBH provádět celou řadu služeb, které jsou rozděleny na celou řadu aktivit, včetně: V začátku Kontrast s jménem KIP-ŠUNKA byla založena v roce. Ale na dvacátého Března tato organizace změnila svůj název na Kontrast. Kontrast je jednou z organizací, které bojují za lidská práva, která se zaměřuje na pohřešovaných osob a obětí násilí. Zdálo se, že ve vizi, která se projevuje v organizaci Kontrast, a to"Realizaci demokracie založené na integritě suverenity lidu prostřednictvím nadace a zásady lidí, volný od strachu, útlaku, násilí a různé formy porušování lidských práv, z jakéhokoli důvodu, včetně diskriminace na základě pohlaví". Na podporu této vize, Kontrast má několik misí, mezi nimi jsou: Některé z výše uvedeného vysvětlení jasně vysvětlit různé instituce ochrany lidských PRÁV v Indonésii vznikla vláda nebo soukromé večírky. Doufejme, že s touto diskusí budeme stále více uvědomují význam dodržování lidských PRÁV a stala postava reakci, stejně jako zásadní porušování lidských PRÁV se děje kolem nás.