Právníci: Pochopení Právník

třicet Let dvacet o Kanceláři Notář (ZÁKON JN)

tvrdil, že Právníci nebo advokáta nebo právního zástupce je podstatné jméno, předmět. Může znamenat, že osoba, která vykonává nebo dát radu (radu) a obrany (představují) pro ostatní, kteří se vztahují (klienta) s řešení právního případuTermín právník implikuje služby, právnické profese, které hrají roli ve sporu, který lze vyřešit venku, nebo uvnitř soudu. V právnické profesi, známý jako řízení týkající se právnické nastavení události v Knize Zákona, Trestního řádu a Zákona o Občanském soudním řádu. Pojem právník je odlišit pojem Právní Poradce, jehož činností je poskytování právních poradenských služeb obecně. Obrana vyroben právníci proti formálních institucí (soudnictví), nebo neformální (diskurzu), nebo osoba, která má certifikaci k poskytování právních služeb, a to jak uvnitř i mimo soud. V Indonésii, být schopen, aby se stal právníkem, učenec s pozadím Vysokoškolský zákon musí dodržovat speciální vzdělání a složit zkoušku z povolání provádí organizace právník.

podle Indonéské Slovníku je definována podle Právníka je, že advokát je soudním znalcem nebo osobou oprávněnou podle zákona o jinou osobu k provedení obchodní transakce.

Kromě toho, to může také reprezentovat ostatní lidé ve sporu u soudu. V dnešní době lidé mraky vědět termín Právník jako profese absolvent titul v oboru práva. Právník může znamenat, že člověk, který provádí nebo poskytuje poradenství a advokacie 'reprezentovat' pro ostatní, kteří se vztahují (klienta) s řešení právního případu. Pokud jeho pozice, právník byl ekvivalent policie, prokurátoři a soudnictví. To, co odlišuje to je jeho role Právník je tam reprezentovat zájmy společenství, zatímco policie a státní zástupci mají úlohu jako instituce, které zastupují zájmy vlády, tak také soudců úlohou je reprezentovat Zemi. V takové pozici je role právníka se stává zásadní, protože to může udržet rovnováhu mezi zájmy státu, vláda, a společenství. Za napsala, policie, státní zástupci a soudci jsou státní úředníci, zatímco právníci jsou vlastní zaměstnanci. (advokáta) v Indonésie je upraveno v Článku dva odstavce ZÁKONA Č. osmnáct Let, dvacet o Advokáta ('ACT Advokáta) je vysokoškolské vzdělání v oblasti práva a po následující speciální vzdělání pro povolání Advokáta v držení Advokáta Organizace.

Ve vysvětlení Článku dva odstavce ZÁKONA Obhajuje zmínil, že to, co je míněno vzdělání právní high' je absolventem právnické fakulty, fakulta Šaría, vojenská vysoká škola práva, a college of science.

Nikdy odsouzen pro spáchání trestného činu zločin, který se trestá odnětím svobody na pět (pět) let nebo více Než vykonávání své profese Advokát je povinen přísahat, že podle jeho náboženství, nebo slib slavnostně na veřejném zasedání vrchního Soudu v území bydliště legální Kopie zprávy o přísaze, kterou Registrátor nejvyššího Soudu otázka předložena k Nejvyššímu Soudu, Ministr a Advokát Organizace. Ve vysvětlení ZÁKONA Advokát uvedl: 'Prostřednictvím poskytované právní služby, Advokát se systémem úkolem jeho profese v zájmu spravedlnosti na základě zákona ve prospěch hledačů spravedlnosti, včetně úsilí zmocnit společenství v realizaci základních práv jsou v přední části zákona. Aby se stal právníkem, hlavní schopnost, který musíme mít, je schopnost komunikovat. Kromě toho, to trvá značné množství času vybudovat obraz jako právník, který je spolehlivý, protože advokát je kvalifikovaný může být viděn z jeho zkušeností při řešení různých právních případů. Pro právní vědci, kteří nedávno absolvoval, nejlépe vyučení v právník, který už má jméno, tak že on může prozkoumat zkušenosti právník senior. Různých stran, kteří využívají služeb advokáta, například: Povinnost učňovské přípravy pro právníky a notáře je stanovena v každé z nich, a sice ZÁKON Č.

osmnáct Let, dvacet o Advokáta (ADVOKÁTNÍ Advokát) a ZÁKON Ne.

V PRÁVU Advokát je nutné, aby kandidát advokáta povinnou stáž nejméně dvou letech nepřetržitého v kanceláři advokáta (viz třetí kapitola, odstavec, písmeno g ZÁKONA na Advokáty). Stáž kandidátů advokáta prováděny po získání bakalářského titulu s pozadím zákona o vysokých školách (viz článek článku tři, bod e jo. kapitola druhá, verš ZÁKON Advokáta) Pochopení Právník podle tvrdil, že Advokát nebo obhájce nebo právního zástupce je podstatné jméno, předmět. Já jsem v současné době stále pracuje na LPi nyní se stala POLINAS (Polytechnic Informatik Národní Makassar). Navíc na to také mám práci, ve světě blogů, například.