Některé Způsob řešení Pracovněprávních Sporů - PRÁVO SPOLEČENSTVÍ

Dvanáct Roce Státní Instituce Č

V souladu s vývojem zama éře globalizace, samozřejmě, vyžaduje rozvoj urovnání pracovních sporů také vyžadují deštník v různých právních předpisů týkajících se výrobků, které mohou být mengantisifasinya

Před Reformou v aktualizaci zákony, práce a zaměstnání problém urovnání pracovních sporů stále ještě na sobě staré právní předpisy, mimo jiné: Zákon Č.

z Roku o ukončení pracovního poměru na společnost vlastní. V druhém výrobku tohoto Legislativa dává silnice dokončení pracovní spor je v místě důraz na konsensuální dohodě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli prostřednictvím Instituce Bepartie, a pokud není vyřešen, může se přistoupit k Instituci Tripartie, a tak dále mohou být i nadále Soud PD a PP. Ale v dnešní době, kdy čím složitější problémy pracovněprávních Předpisů, jako starý již nemůže poskytnout východisko při řešení pracovních sporů, tak, že v undangkanlah další Zákony jako například Zákon o Lidských Právech Číslo třicet-devět v roce, Zákon stanoví Pracovníků Počet dvacet jedna Let, dvacet, a Jednat o řešení pracovněprávních sporů Číslo dva Roky dvacet. Práva Lidská Práva Číslo třicet-devět v roce, aby poskytovat příležitosti pro Pracovníky a Práce při řešení pracovních sporů.

Král Grafindo Parsada, Jakarta dvacet

I když mnozí laici nechápou o postupech pro urovnání Pracovních sporů prostřednictvím Národní Komise pro Lidská Práva, Zákona Číslo třicet devět Let příležitostí pro pracovní spory mohou být vyřešeny prostřednictvím Komise pro Lidská Práva. V článku, odstavec tři sub-h, zvýšila Komise pro lidská PRÁVA může vyřešit a vydat stanovisko o spor veřejnoprávní, a to jak s ohledem na pracovníky, kteří slyšeli nebo neslyšeli. Vysvětlení Právo uvedené veřejné sporu uvažovat v Právu Lidských Práv obsahuje tři (tři) třídy velký spor, mimo jiné, pozemkové spory, spory týkající se práce a životního prostředí spory život. Spory zaměstnanosti klasifikovány veřejného sporu může narušit veřejný pořádek a Národní stability, pak šance, že stížnosti na porušování Pracovních Práv je možné směřovat na Národní Komise pro Lidská Práva v souladu s obsahem Článku Zákona Číslo třicet devět, roku, který zní v odstavci jedna"Jakýkoliv člověk nebo skupina lidí, kteří mají silné důvody, že Právo Azasinya byly porušeny mohou předem hlásit a stížnost ústně nebo písemně na Národní Komise pro Lidská Práva".

Pak opět posílil v Kapitole VIII, Článek Zákona Číslo třicet-devět v roce Instituce národní Komise pro lidská PRÁVA může držet všechny zprávy od veřejnosti o výskytu porušování Lidských Práv.

Vypořádání pracovněprávních Vztahů spory, v Zákoně Číslo dva z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, což umožňuje urovnání pracovních sporů Práce mimo soud. Článek šest a v Článku sedm Zákona Číslo dvě z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, dával cestu k urovnání Pracovních sporů a Práce na základě konsensu tím, že drží principu příbuzenství mezi pracujícími a zaměstnavateli. Když tam je dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo mezi státy zaměstnanci se zaměstnavatelem, pak to může být nalita v dohodě dohody obou smluvních stran jmenuje na základě vzájemné dohody. V kolektivní smlouvě nebo dohodě musí být ditandatagani obě strany jako sdílený dokument a smlouvy míru.

Vláda může ustanovit Mediátora přidělen k vedení Mediace nebo agent Míru, který může být prostředníkem při řešení sporů mezi Zaměstnanci a Zaměstnavateli.

Prostředníkem byl jmenován a ty, které mají podmínky, jak je uvedeno v Článku devět Zákon Číslo dva z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Sporů a minimálně vzdělaní S. Do sedmi (sedmi) dnů od obdržení stížnosti od Zaměstnanců, Mediátor má konat zasedání případě sporu, který se bude konat v zasedací Mediace mezi stranami. Jmenování a ubytování mediátora přidělen Ministrem Práce. Když dosáhl dohody o vypořádání spory prostřednictvím Mediátora, který dělal kolektivní smlouvě podepsané stranami a mediátorem, pak dohoda zapsána v Průmyslových Vztazích Soudu v místním Soudu. Vypořádání prostřednictvím Smírce, že úředníci Dohodovacího řízení jmenuje a odvolává Ministr Práce založené na radu odborových organizací nebo odborových Svazů. Všechny požadavky, které musí být oficiální Zprostředkovatel, jako v článku devatenáct Zákona Číslo dvě z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory. Kde je nejvíce důležité úkoly Kosiliator se nazývá svědek nebo související stran v tempu a to nejpozději do sedmi (sedmi) dnů od obdržení vypořádání Smírce. Oficiální Smírce může vyzvat strany sporu, a aby kolektivní smlouvy, pokud bylo dosaženo dohody. Zápis kolektivních dohod iniciovaných Smírce může být registrován před místní soud. Stejně tak výkon může být proveden v soudní Kanceláře okresního Soudu v úterý. Zákon může vyřešit spor prostřednictvím rozhodčího řízení zahrnující spory zájmů a sporů mezi Odbory a Zaměstnavateli v rámci firmy. Nastavit jako Rozhodce uvedených v Článku třicet jedna, odstavec zní: hlavní právní předpisy v oblasti zaměstnanosti, které jsou doloženy certifikát nebo doklad o absolvování zkoušky musí být rozhodčím řízení a Jmenování rozhodce na základě rozhodnutí Ministra Práce. Strany sporu si mohou vybrat Rozhodce, že dávají přednost, jak určí Ministr práce. Verdikt Rozhodce, který vyvolává pochybnosti mohou být předloženy nároky na opozici, aby místní Soud s uvedením důvodů, autentické, protože tyto pochybnosti. Verdikt Soudu v Čl. třicet-osm Zákona Číslo dvě z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, může být verdikt o důvodech odmítnutí a které nemohou být předloženy znovu, že odpor. Když je dosaženo míru, pak podle obsahu Článku čtyřicet čtyři Zákon Číslo dva z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, rozhodce musí učinit Skutek Míru, který byl podepsán oběma stranami byl svědkem prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího Soudu. Stanovení Skutek Míru je zapsána v předem soudu, a může být také exekusi Soudu nebo rozsudek, jako obvykle. Verdikt Dohody Rozhodce byla provedena ve trojím vyhotovení (tři) a vzhledem k tomu, na každou stranu jednu kopii, a registrované před Soud Průmyslových Vztahů proti rozhodnutí, které má právní sílu, nemůže být předložen znovu, nebo spor, nelze totéž být předloženy znovu Soud Průmyslových Vztahů.

Před vydáním Zákona na pracovněprávní Vztahy řešení sporů práce je upravena v Zákoně Číslo dvacet-dva prostřednictvím soudních PD a PP.

Předvídat dokončení a distribuce Pracovních sporů a Práce v souladu s požadavky pokrok doby vytvořil a legislativně Zákonem Č.

dva Roky dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory jako kontejner pracovněprávních Vztahů soudní tribunál. V Článku Zákona Číslo dvě z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, řekl, průmyslové vztahy, Soud má povinnost a pravomoc posoudit a rozhodnout o: Podmínky, aby byl jmenován jako Ad Hoc Soudce v Průmyslových Vztazích Soudu a Ad Hoc Soudců Nejvyššího Soudu RI musí mít následující požadavky: Vzdělaný nízké Starata Satu (S-), s výjimkou pro Ad Hoc Soudců u Nejvyššího Soudu, požadavky vzdělání Bakalář Práva, a Jmenování a jmenování Soudce Ad Hoc z pad Průmyslové Vztahy soud na základě SK. Prezident na návrh Předsedy Nejvyššího Soudu Republiky Indonésie.

Předtím, než za předpokladu, že místo Ad Hoc Soudce je povinen místopřísežným, nebo dát schůzky podle náboženského vyznání a přesvědčení každého, stejně jako Ad Hoc Soudce nesmí zastávat Pozice, jak je uvedeno v Článku Zákona Číslo dvě z Roku dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory.

Soudních řízení použit k rozhodování sporů lovu, jako je Občanské Právo procesní, jsou použitelné v prostředí Obecného Soudu, není-li nastavit specificky podle Zákona Ne.

dva Roky dvacet- týkající se Vypořádání pracovněprávních Vztahů Spory, stejně jako čekání na Prezidentské nařízení, které stanoví postupy pro jmenování Soudců Ad Hoc o Zaměstnanosti.

Předtím, než tato Práva účinně uplatňovat ve společenství v dokončení ukončení Vztahu Práce stále nosit KEP ASI Let dvacátého a Zákon Číslo třináct v Roce dvacet, o Pracovněprávních Předpisů. M. Dokončení Perselisian Průmyslové Vztahy Přes Soudy i Mimo Soud, Vydavatele, PT. Předpisy Soudu pro Lidská Práva, dvacet- a právními Předpisy o lidských PRÁVECH v roce, Vydavatel Citra Umbara, Bandung, dvacet. Depnaker RI, Zákona Č. dva Roky dvacet O pracovněprávní Spory, Vydavatele, Vedení Rady Centra Konfidrasi SPSI a ministerstvo Práce, dvacet. Předpisy INDONÉSKÉ republiky No. třináct Rok dvacet- Na Práce Spolu s vysvětlením, Vydavatel Citra Umbara, Bandung, dvacet. Národní komise pro Lidská Práva, Časopis pro lidská PRÁVA Vol. ten, Č, říjen dvacet, Vydavatele, Národní Komise pro Lidská Práva, dvacet. Právní analýza Případů Pozemků pro řešení Sporů Projekt TNI-AL V Pasuruan Spojené S Předpisů Číslo pět Roce O Základní Agrární Připomínky a Právní Základ Pro Soud pro Lidská Práva, Soud Ad Hock, stejně jako Konseliasi Pravdu a Usmíření Obchodní Tajemství a jeho Vztahu K Právu-Undnag Číslo čtyři z Roku O Zákazu Monopolistické Praxe a nekalou Obchodní Soutěž Zákon Recenzi Zákona Proti státu V Buy-Sell operace Prostřednictvím Internetu (E-Commerce) je Spojen S Knihy III občanského Zákoníku Soudní Přezkum Týkající se Role Vymýcení Korupce Komise (KPK) V Vymýcení Korupce V Indonésii Yustisiabel a Pravomoci Vojenských Soudů, stejně Jako Změna Paradigmatu Ve Vojenském Soudnictví Směrem k Otevřenosti.